งานพระราชทานเพลิงศพนางสุวรรณา สุวรรณอ่อน

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพนางสุวรรณา สุวรรณอ่อน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์สมบุรณ์วิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ ข้าราชการ ครู พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ เมรุวัดคลอง ๒๔ ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

DSC_0113 DSC_0126 DSC_0132 DSC_0135 DSC_0145 DSC_0158 DSC_0170 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0185 DSC_0186 DSC_0189 DSC_0194 DSC_0209 DSC_0210 DSC_0212 DSC_0214 DSC_0218 DSC_0221 DSC_0223 DSC_0226 DSC_0230 DSC_0232 DSC_0234 DSC_0235 DSC_0238 DSC_0239 DSC_0243 DSC_0245 DSC_0247 DSC_0250 DSC_0252 DSC_0256 DSC_0257 DSC_0259 DSC_0261 DSC_0264 DSC_0268 DSC_0271 DSC_0276 DSC_0279 DSC_0281 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0289 DSC_0293 DSC_0296 DSC_0299 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0305 DSC_0309 DSC_0310 DSC_0314 DSC_0318 DSC_0321 DSC_0325 DSC_0327 DSC_0329 DSC_0333 DSC_0335 DSC_0337 DSC_0338 DSC_0341 DSC_0343 DSC_0348 DSC_0349 DSC_0351 DSC_0360 DSC_0370 DSC_0371

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว