ปรับปรุงถนนสายบ้านตุ่นหมู่ที่ ๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ดำเนินการเกรดถนน พร้อมบดอัด ราดน้ำ บริเวณบ้านตุ่นหมู่ที่ ๔ ตั้งแต่ถนนซอย ๑ (ถนนวัด) ถนนซอย ๒ (ท้ายหมู่บ้าน) ถนนสายเชื่อมหลังวัด – อ่างประปาภูมิภาค และถนนซอย ๔ เชื่อมระหว่างหมู่ ๗ ระยะทางรวม ๑๖ กิโลเมตร ช่วงบ่ายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ประสานงานและดูแลความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่กองช่างของ อบจ.สระแก้ว เร่งทำงานให้เสร็จโดยเร็ว ไม่คำนึงถึง วันหยุด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว