ดำเนินการลอกท่อและรางระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว ดำเนินการลอกท่อและรางระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยวันนี้เริ่มที่แนว ง ๑ – ง ๒

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว