ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองผักแว่น – ละลุ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระเเก้ว ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองผักแว่น – ละลุ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว โดยลงหินคลุกบดอัดเพิ่มเติมในส่วนที่เกิดความเสียหาย และจะทำการลงไพร์โคต อีกประมาณ ๒ – ๓ วัน เป็นลำดับขั้นตอนต่อไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว