ดำเนินการลอกท่อและรางระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ

วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ ช่วงซอย ระหว่าง ล็อค ค กับ ล็อค ง

1 2 3 4

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว