ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยการลงหินคลุกปูพื้นผิว พร้อมลาดยาง เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว