รับเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เป็นตัวแทนรับมอบเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเตรียมถวายเป็นเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นลำดับต่อไป

DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0049

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว