ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกแจง

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโคกแจง ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0053 DSC_0062 DSC_0076 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0099 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0110 DSC_0114 DSC_0119 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0139 DSC_0141

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว