งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัฒนานคร

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระะเก้ว เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัฒนานคร ครบรอบ ๖๑ ปี ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0030 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0118 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0137 DSC_0140 DSC_0141

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว