เรื่อง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว