โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ฯ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรของ อบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ ด้านการเงิน การคลัง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

IMG_7539 IMG_7542 IMG_7549 IMG_7553 IMG_7554 IMG_7559 IMG_7563 IMG_7564 IMG_7567 IMG_7569 IMG_7572 IMG_7574 IMG_7580 IMG_7582 IMG_7584 IMG_7604 IMG_7606 IMG_7611 IMG_7612 IMG_7614 IMG_7617 IMG_7622 IMG_7626 IMG_7628 IMG_7631 IMG_7633 IMG_7634 IMG_7635 IMG_7640 IMG_7667 IMG_7670 IMG_7672

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว