เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

รับโอนข้าราชการครูมาเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว