ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งเจริญ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่อง ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินมิกพร้อมพรายโค้ดสายบ้านทุ่งเจริญ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว