งานวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมงานวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0005 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0053 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0069 DSC_0071

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว