สำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกสระน้ำสำหรับงานประปา

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงศ์ บ้านโพธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจออกสำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกสระน้ำสำหรับงานประปาที่บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำไว้สำหรับอุปโภค บริโภค

1 2 3 4

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว