ดำเนินการปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างชุดบดอัด เกรดปรับถนน เข้าปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายบ้านคลองเขาเทียน หมู่ที่ ๑๒ – บ้านหนองประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว