สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงศ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจออกสำรวจเส้นทาง ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก ๓๐๘๓ บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ เชื่อมบ้านสี่เเยก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระเเก้ว อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๗๐.๐๐ เมตร

1 2 3 4 5

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว