โครงการอบรมกฏหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกฏหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระเเก้ว ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0067 DSC_0070 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0092 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0108 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0134 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0150 DSC_0154 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0163 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0197 DSC_0224 DSC_0233 DSC_0237 DSC_0239 DSC_0246 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0255 DSC_0257 DSC_0259

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว