ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านหนองหอย

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่องปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านหนองหอย โดยการเปิดปากแผลถนนและลงหินคลุกบดอัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว