โครงการอบรมกฏหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกฏหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๓ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระเเก้ว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0030 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0042 DSC_0047 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0061 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0070 DSC_0079 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0110 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0142 DSC_0157 DSC_0161 DSC_0167 DSC_0169 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0176 DSC_0183 DSC_0199 DSC_0210 DSC_0216 DSC_0218 DSC_0219

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว