ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านหนองหอย

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่องปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านหนองหอย โดยการเปิดปากแผลถนนและลงหินคลุกบดอัด พร้อมปูพื้นผิวถนน เนื่องจากระยะทางถนนเส้นนี้ยาวและชำรุดเสียหายหลายจุด จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหลายวัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว