ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านวังยาว

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านวังยาว โดยการเปิดปากแผลถนนและลงหินคลุกบดอัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว