บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

DSC_0005 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0021 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0033 DSC_0037 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0060 DSC_0065 DSC_0069 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0087 DSC_0097 DSC_0105 DSC_0113 DSC_0118 DSC_0125 DSC_0130 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0146 DSC_0150 DSC_0154 DSC_0158 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0180

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว