ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓) นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0110 DSC_0111 DSC_0115 DSC_0120 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0162 DSC_0166 DSC_0174 DSC_0177 DSC_0180 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0186 DSC_0188 DSC_0190 DSC_0193 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0209 DSC_0211 DSC_0215 DSC_0219 DSC_0223 DSC_0233 DSC_0242 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0249 DSC_0251 DSC_0253 DSC_0254 DSC_0257 DSC_0262 DSC_0263 DSC_0266 DSC_0272 DSC_0274 DSC_0275 DSC_0279 DSC_0281 DSC_0282

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว