เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว