โครงการการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พิธีปิดและมอบโล่รางวัลการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับชาติ ในโครงการการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย สานสายใยไร้รอยต่อ” โดยในช่วงเช้ามีการอภิปราย เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนกับภารกิจงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ทำพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๑ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

DSC_0005 DSC_0010 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0049 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0062 DSC_0068 DSC_0073 DSC_0076 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0092 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0123 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0147 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0161 DSC_0163 DSC_0165 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0177 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0183 DSC_0185 DSC_0187 DSC_0189 DSC_0191 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0201 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0207 DSC_0209 DSC_0211 DSC_0213 DSC_0215 DSC_0217 DSC_0219 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0224 DSC_0226 DSC_0229 DSC_0231 DSC_0233 DSC_0236 DSC_0238 DSC_0240 DSC_0242 DSC_0244 DSC_0248 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0262 DSC_0266 DSC_0269 DSC_0275 DSC_0279 DSC_0282 DSC_0287 DSC_0289 DSC_0292 DSC_0293 DSC_0295 DSC_0299 DSC_0302 DSC_0307 DSC_0309 DSC_0314 DSC_0318 DSC_0319 DSC_0328 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0340 DSC_0344 DSC_0347

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว