ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว กล่าวให้โอวาทและอวยพรให้กับนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ “ภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต

DSC_0032 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0074 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0091 DSC_0099

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว