ประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดฯ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาดนตรี มหรสพ การบันเทิง และเเสงเสียง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดสระเเก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0034

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว