ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0030 DSC_0034

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว