ประชุมเตรียมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดฯ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓) นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงของ “เหล่ากาชาดจังหวัดสระเเก้ว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ด้วยจังหวัดสระเเก้ว กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0007 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0041 DSC_0049

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว