กิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ (ช่วงเช้า)

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีสงฆ์ทำบุญเนื่องในกิจกรรมรวมพลังมวลชน “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0040 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0054 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0080 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0092 DSC_0098 DSC_0109 DSC_0114 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0120 DSC_0122 DSC_0125 DSC_0128 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0155 DSC_0183 DSC_0186 DSC_0188

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว