โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้แก่บุคลากรครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0349_resize DSC_0351_resize DSC_0352_resize DSC_0354_resize DSC_0355_resize DSC_0356_resize DSC_0357_resize DSC_0359_resize DSC_0360_resize DSC_0266_resize DSC_0268_resize DSC_0271_resize DSC_0276_resize DSC_0279_resize DSC_0283_resize DSC_0288_resize DSC_0290_resize DSC_0293_resize DSC_0294_resize DSC_0295_resize DSC_0298_resize DSC_0299_resize DSC_0300_resize DSC_0304_resize DSC_0305_resize DSC_0310_resize DSC_0311_resize DSC_0312_resize DSC_0316_resize DSC_0320_resize DSC_0321_resize DSC_0324_resize DSC_0330_resize DSC_0331_resize DSC_0332_resize DSC_0336_resize DSC_0341_resize DSC_0343_resize DSC_0346_resize DSC_0348_resize

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว