ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายปรีชา คงเมือง

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว, นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายปรีชา คงเมือง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ วัดสระเเก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระเเก้ว อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0011 DSC_0023 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0079 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0109 DSC_0111 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0120 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0128

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว