โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยงานตำรวจทางหลวงปราจีนบุรี – สระเเก้ว

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด โครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว โทร 1669 (นเรนทร สระแก้ว) เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การใช้เครื่องมือตัดถ่าง, การทำ CPR. ฯ แก่ผู้เข้าอบรมอาสาสมัครตำรวจทางหลวง ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ “เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาว ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์การเรียนรู้ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0065 DSC_0068

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว