เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ วัน และซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ วัน และซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง และซื้อวัสดุอุปกรณ์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว