พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0575DSC_0480 DSC_0481 DSC_0484 DSC_0485 DSC_0487 DSC_0490 DSC_0497 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0504 DSC_0508 DSC_0511 DSC_0513 DSC_0515 DSC_0526 DSC_0528 DSC_0534 DSC_0539 DSC_0541 DSC_0544 DSC_0545 DSC_0548 DSC_0556 DSC_0557 DSC_0558 DSC_0559 DSC_0560 DSC_0567 DSC_0569 DSC_0571 DSC_0578 DSC_0579 DSC_0583 DSC_0584 DSC_0586 DSC_0588 DSC_0590 DSC_0593 DSC_0594 DSC_0595 DSC_0597 DSC_0463 DSC_0467 DSC_0469 DSC_0470 DSC_0476 DSC_0477

DSC_0457 DSC_0459 DSC_0440 DSC_0445 DSC_0448 DSC_0450

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว