งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการจุดบั้งไฟ เนื่องในงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาหลังใน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ณ ลานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

DSC_0084 DSC_0092 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0114 DSC_0116 DSC_0121 DSC_0123 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0139 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0152

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว