เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๒๔ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๒๔ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถสุขา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว