เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว