โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0030 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0061 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0086 DSC_0090 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0115 DSC_0118 DSC_0120 DSC_0122

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว