เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว