เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๙,๒๘๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๙,๒๘๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว