ประชุม ก.จ.จ. สระเเก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0038

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว