กิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว, นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องด้วย กองกำลังบูรพา จัดกิจกรรมปลูกป่าตามแนวชายแดน ในโครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของกองทัพบกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเชื่อมโยงผืนป่าของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดน โดยมี พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0032 DSC_0033

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว