โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระแก้ว

DSC_0042 DSC_0043 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0082 DSC_0085 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0099 DSC_0102 DSC_0105 DSC_0107

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว