เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา และสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา และสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว