การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้รับมอบหมายจาก นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย จำนวน ๒ ราย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0164DSC_0157DSC_0163 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0143 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0161 DSC_0162

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว