เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ, ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน ๓ กล่อง, จ้างทำสนามหุ่นยนต์ จำนวน ๑ สนาม และจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ, ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน ๓ กล่อง, จ้างทำสนามหุ่นยนต์ จำนวน ๑ สนาม และจ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว