เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอี้เลคเชอร์ (โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม) และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา)

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอี้เลคเชอร์ (โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม) และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา)

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว