เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่บ้านท่าระพา หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่บ้านท่าระพา หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลฯ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว